Τι ισχύει στην αναστολή σύμβασης εργασίας – Τι θα γίνει με το Δώρο Πάσχα

Τι ισχύει στην αναστολή σύμβασης εργασίας – Τι θα γίνει με το Δώρο Πάσχα

Ως έκτακτο μέτρο δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες (με απόφασή τους) που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους, και θα καθοριστούν από το υπ. Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ., υπαγωγής μέρους ή όλων των εργαζομένων τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800€ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού.

Η αναστολή της σύμβασης εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί για έναν μήνα με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες. Το μέτρο είναι προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την συγκράτηση των απολύσεων, την παρεμπόδιση καταχρηστικών πρακτικών και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, όσο αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, των επιχειρήσεων.

Για όσο γίνεται από την επιχείρηση η χρήση του μέτρου της αναστολής υφίσταται ρητή απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της και εφόσον αυτό δεν τηρηθεί, οι απολύσεις θα θεωρούνται άκυρες. Με την ολοκλήρωση του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατήρηση τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής.

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800€ θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους μέχρι τις 30.4.2020, με την προϋπόθεση να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μέχρι 31.3.2020. Το ποσό αυτό θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και να το γνωστοποιήσει και στους εργαζόμενούς του. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή εργασίας τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, θα αποκλείεται από την υπαγωγή του στα ευνοϊκά μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων και καταβολών προς το Δημόσιο.

Ο εργαζόμενος, για να λάβει την οικονομική ενίσχυση, θα δηλώνει σε ειδική πλατφόρμα που θα τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία Εργασίας του υπ. Εργασίας ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του. Εντός των επόμενων 24 ωρών θα οριστούν νομοθετικά όλες οι λεπτομέρειες.

Δικαιούχοι των 800€ θα είναι όλοι οι απολυμένοι αλλά και όσοι εξαναγκάστηκαν να παραιτηθούν από την έναρξη της κρίσης, δηλαδή από 1.3.2020, ανεξάρτητα αν γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας. Το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του, με δυνατότητα του εργοδότη να το καταβάλει το καλοκαίρι, μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς να απαγορεύεται η καταβολή του νωρίτερα, εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.

Σχολιάστε