Τι αλλάζει το Brexit στην καθημερινότητά μας

Τι αλλάζει το Brexit στην καθημερινότητά μας

Γράφει ο Γιάννης Κλεώπας * 

Η αβεβαιότητα για το Brexit συνεχίζεται. Για την ακρίβεια μάλλον πλησιάζει η ώρα του άτακτου Brexit αν κι οι αναβολές της λήψης σημαντικών αποφάσεων διαρκώς μετατίθενται για το προσεχές μέλλον τόσο στα όργανα της ΕΕ όσο και στην κυβέρνηση του ΗΒ.
Οι επιπλοκές που θα σημειωθούν είναι εξαιρετικά πολυπληθείς και αφορούν όλα τα σημεία της οικονομικής, πολιτισμικής και κοινωνικής, ζωής.
Στο οικονομικό μέτωπο θα επηρεαστούν θα εμφανιστούν πολλά και σημαντικά ζητήματα. Από τα σημαντικότερα θα είναι αυτά που οι επιχειρήσεις της EE που εξάγουν προϊόντα στο ΗΒ θα αντιμετωπίσουν καθώς κι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στο ΗΒ. Ας δούμε εν συντομία τα θέματα σε αυτούς τους δύο τομείς:

Εμπόριο

Το Brexit θα επηρεάσει σοβαρά την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο σε κόστος όσο και χρόνο από ενδεχόμενους δασμούς που θα επιβληθούν και από επιπλέον διαδικασίες που θα απαιτούνται κατά την εισαγωγή.
Ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι πως σύμφωνα με τις αρχές του ΗΒ ένα σημαντικός αριθμός τοπικών επιχειρήσεων δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ζητήματα τελωνειακής κυρίως συμμόρφωσης.
Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τέτοια ζητήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι μεγάλα. Πέραν του κόστους που είναι φανερό το γιατί, ο χρόνος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Αυτό γιατί με τις επιπλέον διαδικασίες που θα απαιτούνται κατά την εισαγωγή και που μπορεί να είναι χρονοβόρες είναι δυνατόν να υπάρξει ζημιά στα ευπαθή προϊόντα, καθυστερήσεις σε παραδόσεις, (ενεργοποίηση ρητρών κλπ), και επιμήκυνση του χρόνου είσπραξης των πωλήσεων με συνέπειες στην ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Επομένως οι επιχειρήσεις της ΕΕ που έχουν πελάτες στο ΗΒ και ειδικά αυτές που δραστηριοποιούνται εκεί μέσω αντιπροσώπων θα πρέπει να προετοιμαστούν να αντιδράσουν και να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα εγκαίρως.
Θα μπορούσαν δηλαδή να αναλάβουν μόνοι τους τον έλεγχο αυτής της δραστηριότητας, επιλέγοντας άλλες προσεγγίσεις. Μερικές από αυτές θα μπορούσαν αν είναι:
– Να ιδρύσουν μια εταιρία ή υποκατάστημα στο ΗΒ και να εισάγουν τα προϊόντα τους μόνοι, προωθώντας τα με την σειρά τους στους πελάτες τους,
– Να εισέλθουν στο σύστημα του ΗΒ ως καταγεγραμμένος εισαγωγέας, (Importer of record),
– Να εγγραφούν και να λάβουν επιχειρησιακό αριθμό (Economic Operator Registration and Identification – EORI),
– Να διορίσουν ένα δικό τους εκτελωνιστή.

Εργαζόμενοι

Ξεπερνώντας το θέμα της άδειας εργασίας που είναι βέβαια πολύ βασικό, οι εργαζόμενοι στο ΗΒ δεν θα αντιμετωπίσουν σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά τους δικαιώματα. Παρόλο που αρκετά από τα δικαιώματα των εργαζομένων προέρχονται από την ΕΕ αρκετά από αυτά είχαν αφετηρία την Μεγάλη Βρετανία. Για παράδειγμα, η αδικαιολόγητη απόλυση, οι ελάχιστες αποδοχές, η αποζημίωση απόλυσης, οι γονικές άδειες, το κυμαινόμενο ωράριο κλπ, για να αναφέρουμε μερικά, είναι πάγια δικαιώματα των εργαζομένων εκεί.
Το εργασιακό τοπίο σε ότι αφορά την εργατική νομοθεσία στο ΗΒ δεν είναι πολύ διαφορετικό από ότι στην ΕΕ και παρόλο που ενδεχομένως ένα Brexit μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές, οι ειδικοί δεν αναμένουν δραστικές αλλαγές τόσο στα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

*  Ο κ. Κλεώπας είναι Ιδρυτής & Δ/νων Σύμβουλος της Kleopas Alliot Bussiness Consultants

Σχολιάστε