ΚΕΑ για ελεύθερους επαγγελματίες

ΚΕΑ για ελεύθερους επαγγελματίες

Ποιο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών λαμβάνεται υπόψη για την χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης; Αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές;

Ναι αφαιρούνται οι εισφορές για τον υπολογισμό του εισοδήματος. Το εισόδημα που ουσιαστικά καλούνται να δηλώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτό της εκκαθάρισης του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, δηλαδή των κερδών ή των ζημιών που έχουν υποστεί. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως στις «παγίδες»: Πρώτον, το ποσό που θα δηλωθεί θα ελεγχθεί αναδρομικά και θα διασταυρωθεί με το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα της επόμενης φορολογικής δήλωσης. Εάν διαπιστωθεί αναντιστοιχία τα ποσά του ΚΕΑ που καταβλήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν. Και δεύτερον: Στα περιουσιακά κριτήρια υπολογίζεται -μεταξύ άλλων- και η τρέχουσα αξία μετοχών που τυχόν έχει στην κατοχή του εκείνος που θα αιτηθεί την χορήγηση ΚΕΑ.

Βαγγέλης Δουράκης

Στείλτε τις ερωτήσεις σας για θέματα οικονομικού περιεχομένου που σας απασχολούν στον Βαγγέλη Δουράκη και θα τις απαντήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσα από την ιστοσελίδα μας www.ignomisou.gr . Ο κ. Δουράκης εργάζεται ως οικονομικός συντάκτης στην τηλεόραση του Alpha.

Σχολιάστε