«Βροχή» προσλήψεων πριν το Πάσχα και τις εκλογές! Δείτε που

«Βροχή» προσλήψεων πριν το Πάσχα και τις εκλογές! Δείτε που

«Πόλο έλξης» για χιλιάδες υποψήφιους συνιστούν οι δύο μεγάλες προκηρύξεις πρόσληψης ανέργων σε δήμους και φορείς του δημοσίου, που πρόκειται να βγουν «στον αέρα» μέχρι το Πάσχα.

Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να εκδοθεί η μεγάλη προκήρυξη του ΟΑΕΔ σχετικά με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που αφορά 8.933 προσλήψεις σε 56 Δήμους και 37 περιβαλλοντικούς φορείς (Natura) της χώρας.

Στο πρόγραμμα αυτό οι μισθοί για πρώτη φορά θα υπολογιστούν επί του νέου μεικτού κατώτατου μισθού των 650 ευρώ και θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από ότι στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, οι νέοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν, θα πληρώνονται με αυξημένη αμοιβή (στα 546 ευρώ για όλους), ενώ αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου δικαιούνται και όλοι όσοι απασχολούνται ήδη σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης διατηρείται η προσαύξηση της τάξης του 25% για όλους ανεξάρτητα από την ηλικία. Ετσι η τελική αμοιβή διαμορφώνεται στα 682,5 ευρώ μηνιαίως.

Στο πρόγραμμα που περιλαμβάνει οκτάμηνη απασχόληση και κατάρτιση, μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με ηλικία από 18 ετών και άνω. Προτεραιότητα θα έχουν  οι  μακροχρόνια άνεργοι – άνω των 12 μηνών – και μάλιστα οι άνω των 45 και 55 ετών, οι οποίοι έχουν και την μεγαλύτερη μοριοδότηση.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα,

γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,

δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
– Ατομικό 0-3.500 ευρώ / Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ : 30 μόρια
– Ατομικό 3.501-5.000 / Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ : 25 μόρια
– Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ / Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ : 20 μόρια
– Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ / Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ : 10 μόρια
– Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ / Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ : 0 μόρια

ε) Ηλικία
– 18 έως 29 ετών : 15 μόρια.
– 30 έως 44 ετών : 25 μόρια.
– 45 έως 54 ετών : 35 μόρια
– 55 ετών και άνω : 45 μόρια

στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,

ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,

η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 35 μόρια και

ι) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας: 20 μόρια.

ια) εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: 20 μόρια.

3.000 θέσεις στο δημόσιο

Στις αρχές Απριλίου αναμένεται να προκηρυχθούν οι 3.000 θέσεις του δεύτερου κύκλου προσλήψεων άνεργων πτυχιούχων επιστημόνων από 22 έως 29 ετών σε υπουργεία και εποπτευόμενους δηµόσιους φορείς.

Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος  του περασμένου Νοεμβρίου, που αφορούσε 5.500 θέσεις αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Δηµόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατανομή των νέων θέσεων θα αφορά τα υπουργεία Αµυνας (550 θέσεις), Εργασίας (50 θέσεις), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (950 θέσεις), Ναυτιλίας (150 θέσεις), Οικονοµικών (400 θέσεις), Υποδοµών (400 θέσεις) και Ψηφιακής Πολιτικής (90 θέσεις).

Οι θέσεις αφορούν μια μεγάλη γκάμα από ειδικότητες όπως γεωπόνοι, διοικητικοί/λογιστικοί υπάλληλοι, µηχανικοί, νοµικοί, πολιτικοί µηχανικοί κ.ά.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στο µητρώο του ΟΑΕΔ, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και δεν συµµετέχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ούτε απασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο.

Σχολιάστε