Ο λογαριασμός ντροπή …

Ο λογαριασμός ντροπή …
Οι λογαριασμοί της ντροπής …. η αλλιώς …δείτε πως ζούμε σε βάρος σας
Από τον φίλο Μ.Π.

Σχολιάστε