Ο Θουκιδίδης για τους … νεοέλληνες

Ο Θουκιδίδης για τους … νεοέλληνες
Γράφει ο Πέτρος Δούκας
Ο πάντα επίκαιρος μέγας Θουκυδίδης για τον φονικότατο εμφύλιο Πελοποννησιακό πόλεμο:
1. «καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρεία φιλέταιρος ἐνομίσθη»
[οι λέξεις έχασαν το παραδοσιακό νόημά τους• όποιος πούλαγε τσαμπουκά θεωρείτο απλά πιστός στο κόμμα, όποιος προέτρεπε ψυχραιμία και σωφροσύνη τον λογάριαζαν για φοβιτσιάρη, κ.α.] ….
2. «πάντων δ᾽ αὐτῶν αἴτιον ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν: ἐκ δ᾽ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλονικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον
[Για όλα αυτά αιτία ήταν η πλεονεξία και το πάθος για εξουσία. Από εκεί πήγαζε και το πάθος τους για βίαιη επικράτηση]…
3. «οἱ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσι προστάντες μετὰ ὀνόματος ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλήθους τε ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ ἀριστοκρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὰ μὲν κοινὰ λόγῳ θεραπεύοντες ἆθλα ἐποιοῦντο»
[και οι αρχηγοί των δύο μεγάλων παρατάξεων χρησιμοποιούσαν ωραία σλόγκαν • οι δημοκρατικοί ότι εξασφαλίζουν ισότητα απέναντι στο νόμο, ενώ η παράταξη των πλουσίων ότι εξασφαλίζει σώφρονα διοίκηση από τους πιό άριστους. Αυτά στα λόγια, γιατί στη πράξη το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η αρπαγή της εξουσίας.] …
4. «τὰ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ἢ ὅτι οὐ ξυνηγωνίζοντο ἢ φθόνῳ τοῦ περιεῖναι διεφθείροντο.»
[Οι δε μετριοπαθείς πολίτες που κρατούσαν ουδέτερη στάση, εξολοθρεύονταν και από τις δύο πλευρές, γιατί δήθεν έκαναν την πάπια και απόφευγαν να εκτεθούν σε κινδύνους όπως οι άλλοι]. {Γ’ 82.4,8}
 %cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%82%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b1%cf%82

Σχολιάστε