… και όλα τα ίδια μένουν

… και όλα τα ίδια μένουν

..εικόνες από το αυτόνομο και αυτοδιαχειριζόμενο κρατίδιο του “Εξαρχρειστάν” μέσα στον αστικό ιστό, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, μετά από πόλεμο…
..χθες ήταν 6η Δεκεμβρη και με την ανοχή της Πολιτείας (πάλι ξανα) “μπαχαλάκιδες” την έχουν μετατρέψει σε νύχτα του πυρός , Επέτειο της ανομίας και των βανδαλισμών..
..”Σσσσσς!! .. η Κυβέρνηση, το Κράτος, η φυσική και πολιτική ηγεσία της Αστυνομίας, κοιμάται!!! Πολίτη το νου σου!”

ΥΓ: Η κεντρική φωτό του θέματος είναι αρχείου (από το 2008), αλλά δεν διαφέρει σε τίποτε από τις καταστροφές που έγιναν και φέτος.. Είναι αυτό που έλεγε το άσμα: «Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν».. Και για του λόγου το αληθές και μερικές φωτό από την επόμενη ημέρα των χθεσινών επεισοδίων εν έτει 2018…

εξαρχεια 2018

Ç åðüìåíç çìÝñá ùí êáôáóôñïöþí óôá ÅîÜñ÷åéá áðü ôá åðåéóüäéá óôï ôÝëïò ôçò ðïñåßáò ãéá ôçí åðÝôéï ôùí äÝêá ÷ñüíùí áðü ôçí äïëïöïíßá ôïõ ÁëÝîç Ãñçãïñüðïõëïõ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 7 Äåêåìâñßïõ 2018. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ç åðüìåíç çìÝñá ùí êáôáóôñïöþí óôá ÅîÜñ÷åéá áðü ôá åðåéóüäéá óôï ôÝëïò ôçò ðïñåßáò ãéá ôçí åðÝôéï ôùí äÝêá ÷ñüíùí áðü ôçí äïëïöïíßá ôïõ ÁëÝîç Ãñçãïñüðïõëïõ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 7 Äåêåìâñßïõ 2018. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

 

εξαρχεια2018γ

Από την φίλη Ν.Α.

Σχολιάστε