ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!! Του ζητούν να πληρώσει κλήση μετά από 21 ολόκληρα χρόνια!!

775x494

Καλησπέρα ,μου στείλανε σήμερα 14/11/2018 από τον δήμο Καλλιθέας μια ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για παραβάσεις Κ.Ο.Κ την περίοδο 1997. Είμαι άνεργος εδώ κ 3 χρόνια και μετά από 21 χρόνια μου ζητάνε να πληρώσω παράβαση που ούτε ξέρω τι παράβαση είναι. Tο ποσό των 127.84 ευρώ και με προσαυξήσεις 255.68 ευρώ το σύνολο 383.52 ευρώ!
Τι να κάνω….. δεν έχω τα χρήματα να πληρώσω!
Ευχαριστώ!

Απάντηση ignomisou.gr : Το ότι σας έστειλαν ειδοποίηση μετά την πάροδο τόσων ετών και απαιτούν να εξοφλήσετε την συγκεκριμένη κλήση, καλύτερα θα είναι να το αφήσουμε ασχολίαστο.

Από εκεί και πέρα καλό θα είναι να γνωρίζετε πως οι αξιώσεις για την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ παραγράφονται μετά την πάροδο 20 ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους που βεβαιώθηκαν οριστικά.

Θα μπορούσατε πάντως να απευθυνθείτε στον «Συνήγορο του Πολίτη» που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Νομικοί εκτιμούν άλλωστε πως αυτές οι κλήσεις είναι ΑΚΥΡΕΣ, καθώς όπως υποστηρίζουν, το έντυπο της πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης), όταν περιέλθει στον ΟΤΑ και επί αυτού αναφέρονται µόνο το είδος της παράβασης, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και τα στοιχεία του οχήματος, χωρίς ταυτόχρονα να προσδιορίζεται το πρόσωπο του παραβάτη – οφειλέτη (οδηγός ή κάτοχος του οχήματος) δεν αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης και το πρόστιμο δεν μπορεί να βεβαιωθεί.

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ρητή  νοµοθετική πρόβλεψη περί της προθεσµίας ταµειακής βεβαίωσης των αυτοτελών προστίµων, αυτά υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 71 του νόµου 542/77 που ορίζει ότι: «η βεβαίωση οιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίµου υπέρ του ∆ηµοσίου µετά των πάσης φύσεως προσθέτων και υπέρ τρίτων ενεργείται εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη λήξη του µηνός, εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης…. Η βεβαίωση δύναται να ενεργηθεί και µετά την πάροδο της τριµήνου προθεσµίας και οχί πέραν των τριών ετών από της λήξεως του έτους εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης…».

Δηλαδή , οι Ο.Τ.Α έχουν προθεσμία 3 χρόνια μάξιμουμ αν δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του παραβάτη, από τη λήξη του μηνός της ημερομηνίας της παράβασης που αναγράφεται στην κλήση ,καθώς αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης, ώστε να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ 1783/2002, 1503/2006 προς στις οποίες βάσει του 95 πργρ 5 Συντάγματος η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται . Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.

Αφήστε μια απάντηση