Τι κέρδισε και τι έχασε η Ελλάδα στο Eurogroup

Τι κέρδισε και τι έχασε η Ελλάδα στο Eurogroup

Σε 10ετή επιμήκυνση και ανάλογη περίοδο χάριτος καθώς και στην εκταμίευση δόσης που φτάνει τα 15 δισ. ευρώ κατέληξε η μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup.

Το θρίλερ εκτυλίχθηκε καθώς η Γερμανία φέρεται να προέβαλε αντίσταση μέχρι την τελευταία στιγμή σε «γενναίες» παραχωρήσεις προς την Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του Eurogroup και τη συνέντευξη τύπου λίγο μετά τις 01:00 τα ξημερώματα.

Οι ευρωπαίοι δεν ενεργοποίησαν το «γαλλικό κλειδί» αλλά περιορίστηκαν σε δήλωση-δέσμευση παρακολούθησης της βιωσιμότητας του χρέους και παρέμβασης αν χρειαστεί. Με τα εμπροσθοβαρή μέτρα, πάντως εξασφαλίζεται ότι οι πληρωμές των δανείων του EFSF (κοντά στα 100 δισ. ευρώ) θα ξεκινήσουν από το 2033.

Oλη η απόφαση του Eurogroup

Το Eurogroup χαιρετίζει τις ελληνικές αρχές για την ολοκλήρωση όλων των συμφωνημένων προαπαιτούμενων δράσεων της τελευταίας αξιολόγησης του προγράμματος του ESM. Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές και τον ελληνικό λαό για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM. Το Eurogroup αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα αποχωρεί από το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας με μια πιο ισχυρή οικονομία, στηριζόμενη στις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν. Είναι σημαντικό να συνεχιστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προσφέρουν τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μονοπάτι ανάπτυξης με υψηλότερη απασχόληση και δημιουργία θέσεων εργασίας, που αποτελεί την καλύτερη εγγύηση που έχει η Ελλάδα για ένα μέλλον γεμάτο ευημερία.

Το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν όλες τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν υπό το πρόγραμμα του ESM και να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι των σημαντικών θεσμοθετημένων μεταρρυθμίσεων θα προστατευτούν. Καλωσορίζουμε επίσης την ολοκλήρωση μιας περιεκτικής αναπτυξιακής στρατηγικής από τις ελληνικές αρχές. Η στρατηγική αυτή, η οποία έχει σαν στόχο να ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, υπογραμμίζει την ελληνική οικειοποίηση (ownership) της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας μετά το πρόγραμμα του ESM. Το Eurogroup καλωσορίζει ακόμα την υπογραφή ενός «Σχεδίου Συνεργασίας και Στήριξης» ανάμεσα στις ελληνικές αρχές και τις Υπηρεσίες Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν, η οποία προσφέρει τη συνεχή παροχή τεχνικής βοήθειας για την στήριξη των μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια.

DSA και πρωτογενές πλεόνασμα

Το Eurogroup επανήλθε στην βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους στη βάση μιας επικαιροποιημένης ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η εφαρμογή μιας φιλόδοξης αναπτυξιακής στρατηγικής και συνετών δημοσιονομικών πολιτικών θα είναι τα βασικά συστατικά για τη βιωσιμότητα του χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 και στη συνέχεια να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικές της δεσμεύσεις ευθυγραμμίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι αυτό σημαίνει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο από το 2023 ως το 2060.

To Εurogroup υπενθύμισε την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους με βάση τα συμφωνημένα σημεία αναφοράς για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN): οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες πρέπει να παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στην συνέχεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι το χρέος παραμένει σε σταθερή καθοδική τροχιά.

Το Eurogroup υπογράμμισε τη σημασία της θεμελίωσης της αξιολόγησης του σε ρεαλιστικές και προσεκτικές υποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. και τον αντίκτυπο των φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Το Eurogroup συμφώνησε να εφαρμόσει, εκτός από τα ήδη ισχύοντα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα ακόλουθα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν οι συμφωνημένοι στόχοι για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, επίσης με βάση προσεκτικές υποθέσεις.

Για το μεσοπρόθεσμα διάστημα, αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα εμπροσθοβαρή μέτρα:

*Την κατάργηση από το 2018 της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου (step-up interest rate margin) που σχετίζεται με την δόση για την επαναγορά του χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος.

*Τη χρήση των κερδών από το πρόγραμμα SMP του 2014 από τον ξεχωριστό λογαριασμό του ESM και την αποκατάσταση της μεταφοράς των κερδών από το πρόγραμμα SMP και τη συμφωνία ANFA στην Ελλάδα (από το δημοσιονομικό έτος 2017). Tα διαθέσιμα ποσά θα αρχίσουν να μεταφέρονται στην Ελλάδα σε εξαμηνιαία βάση το Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, ξεκινώντας από το 2018 ως τον Ioύνιο του 2022, μέσω του ξεχωριστού λογαριασμού του ESM και θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών ή για τη χρηματοδότηση άλλων συμφωνημένων επενδύσεων.

Τα δύο παραπάνω μέτρα υπόκεινται στην συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις για εφαρμογή πολιτικών και την εποπτεία, όπως περιγράφεται παρακάτω.

*Μια επιπλέον αναβολή της καταβολής τόκων και αποσβέσεων στον EFSF κατά 10 χρόνια και μια επιμήκυνση της μέγιστης σταθμισμένης μέσης ωρίμανσης (WAM) κατά 10 χρόνια, χωρίς να παραβιαστεί η εγκεκριμένη ποσότητα του προγράμματος.

Συμφωνήσαμε ότι με βάση την ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους που προσέφεραν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το Eurogroup θα αξιολογήσει στο τέλος της περιόδου χάριτος για τα δάνεια του EFSF το 2032, κατά πόσον χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα για το χρέος ώσττε να διασφαλιστεί η τήρηση των συμφωνημένων στόχων για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, δεδομένου ότι θα γίνει σεβαστό το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. και θα λάβει τις κατάλληλες ενέργειες αν χρειαστεί. Το Eurogroup θα λάβει υπόψη μια θετική αξιολόγηση στη μεταμνημονιακή εποπτεία, ειδικά στον δημοσιονομικό τομέα και στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, για το μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το Eurogroup υπενθύμισε τη συμφωνία του Μαίου του 2016 για έναν έκτακτο μηχανισμό για το χρέος που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ενός αναπάντεχα πιο δυσμενούς σεναρίου. Αν ενεργοποιηθεί από το Eurogroup, μπορεί να σημαίνει την εφαρμογή μέτρων όπως επιπλέον αναδιάταξη του χρέους και επιβολή ανώτατου ορίου στους τόκους των δανείων του EFSF και αναβολή της πληρωμής τους στον βαθμό που χρειάζεται για να επιτευχθούν τα σημεία αναφοράς για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες που αναφέρονται παραπάνω.

Το πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας

Το Eurogroup τόνισε ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πρέπει να περιλαμβάνουν κίνητρα που θα διασφαλίζουν μια ισχυρή και συνεχή εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμιστικών μέτρων του προγράμματος από την Ελλάδα. Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του πακέτου των μέτρων για το χρέος στην αγορά, συμφωνήσαμε ότι οι δεσμεύσεις εφαρμογής πολιτικών που σχετίζονται με το πρόγραμμα θα συνδέονται με την επιστροφή των κερδών από το πρόγραμμα SMP και τη συμφωνία ANFA καθώς και από την κατάργηση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου ως το 2022. Στο πλαίσιο αυτό οι ελληνικές αρχές έκαναν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως σημειώνεται στο παράρτημα, για την ολοκλήρωση κρίσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν υπό το πρόγραμμα του ESM (συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων για την ολοκλήρωση δράσεων που η εφαρμογή τους δεν βρίσκεται πλήρως στα χέρια της κυβέρνησης) έναντι των συμφωνημένων διοριών και έκαναν μια γενικότερη δέσμευση να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν υπό το πρόγραμμα του ESM.

To Εurogroup καλωσορίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροής να ενεργοποιήσει την διαδικασία Ενισχυμένης Εποπτείας τις ερχόμενες εβδομάδες και την στήριξη της προσέγγισης αυτής από τις ελληνικές αρχές. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις υπό την Ενισχυμένη Εποπτεία θα επιτρέψουν την πιο στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων και θα χρησιμεύσουν ως μια βάση για το Eurogroup για να συμφωνήσει στην επιστροφή των κερδών από το πρόγραμμα SMP και τη συμφωνία ANFA και την κατάργηση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου.

ΕΛΣΤΑΤ

Υπενθυμίσαμε ότι οι συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες ενάντια στα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ αποτελούν ζήτημα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και επιβεβαιώσαμε την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στο έργο των εμπειρογνωμόνων, το οποίο ενέκρινε και το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Προβληματισμός υπάρχει επίσης και για τις διαδικασίες ενάντια στον πρώην πρόεδρο και σε υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ, κυρίως όσον αφορά την εικαζόμενη παραποίηση δημοσιονομικών στοιχείων. Το Eurogroup συνεχίζει να έχει πλήρη εμπιστοσύνη ότι τα στοιχεία που ενέκρινε η Εurostat και παρέδωσε η EΛΣΤΑΤ μετά το 2010, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2009, συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Το Eurogroup καλεί τους θεσμούς να συνεχίσουν να εποπτεύουν τις εξελίξεις στις υποθέσεις αυτές και τις υποστηρικτικές δράσεις των ελληνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων και νομοθετικών πράξεων αν χρειαστεί, για παράδειγμα την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ, με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να δίνουν αναφορά στο Eurogroup, στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας.

Εκταμίευση και μαξιλάρι ρευστότητας

Εφόσον ολοκληρωθούν οι εθνικές διαδικασίες, τα διοικητικά σώματα του ESM αναμένεται να εγκρίνουν την εκταμίευση της πέμπτης και τελευταίας δόσης του προγράμματος του ESM που ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 5,5 δισ. θα εκταμιευτούν στον ξεχωριστό λογαριασμό, για να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους και τα 9,5 δισ. θα εκταμιευτούν σε ειδικό λογαριασμό που θα συγκροτηθεί για την δημιουργία μαξιλαριών ρευστότητας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους σε περίπτωση ανάγκης. Ο λογαριασμός αυτός θα υπόκειται στις απαραίτητες διασφαλίσεις και οποιαδήποτε μελλοντική χρήση των πόρων του για μια αποτελεσματική διαχείριση του χρέους θα συμφωνηθεί από τις ελληνικές αρχές με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον ESM. Συνολικά, η Ελλάδα θα φύγει από το πρόγραμμα με ένα μεγάλο μαξιλάρι ρευστότητας 24,1 δισ. ευρώ που θα καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για περίπου 22 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, που αποτελεί μια σημαντική προστασία ενάντια σε οποιοδήποτε ρίσκο.

Η συμμετοχή του ΔΝΤ

Η διοίκηση του ΔΝΤ καλωσόρισε την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος του ESM και την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων για το χρέος που δόθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη. Αν και η συμφωνία αμέσου ετοιμότητας (Stand-By Arrangement) του Ταμείου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, το ΔΝΤ επιβεβαίωσε τη συνεχή εμπλοκή του στην Ελλάδα στην μεταμνημονιακή εποπτεία μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τέλος, επιβεβαιώσαμε επίσης τη δέσμευση μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες για μια επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Μάριο Ντράγκι

Στην ετοιμότητα του Eurogroup να εξετάσει περαιτέρω μέτρα χρέους στέκεται ο επικεφαλής της ΕΚΤ. Μεσοπρόθεσμα υπάρχει βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους, υποστηρίζει, ενώ ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις.

«Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων από την Ελλάδα. Αυτό ανοίγει το δρόμο για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM», έσπευσε να δηλώσει ο Μάριο Ντράγκι μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup.

«Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση του πακέτου μέτρων για το χρέος, που συμφωνήθηκε στο Eurogroup, θα βελτιώσει την βιωσιμότητα του μεσοπρόθεσμα. Είναι κλειδί να παραμείνει η Ελλάδα στο μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων και των ισχυρών δημοσιονομικών πολιτικών», συνεχίζει.

Παράλληλα ο επικεφαλής της ΕΚΤ «καλωσορίζει την ετοιμότητα του Eurogroup να εξετάσει περαιτέρω μέτρα για το χρέος μακροπρόθεσμα, σε περίπτωση που γίνουν πραγματικότητα αρνητικές οικονομικές εξελίξεις».

Ξεκινά η διαδικασία του «άρθρου 4» την επόμενη εβδομάδα. Σίγουρη για τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα η επικεφαλής του ΔΝΤ. Εκφράζει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο μακροπρόθεσμα να μην επαληθευτούν οι «αισιόδοξες» προβλέψεις των Ευρωπαίων.

Τι είπε η Κριστίν Λαγκαρντ

Σε αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά είπε «καληνύχτα», ξεκινώντας την τοποθέτησή της η Κρ. Λαγκάρντ μετά το Eurogroup.

Χαιρέτησε την ολοκλήρωση της αξιολόγηση και δήλωσε ότι τα επιπλέον μέτρα για το χρέος θα μετριάσουν τα μεσοπρόθεσμα ρίσκα και θα βελτιώσουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Αμφότερα είναι καλά αποτελέσματα για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη. «Λαμβάνουμε υπόψη την δέσμευση του Eurogroup ότι θα παρακολουθεί την πορεία της βιωσιμότητας χρέους και ότι θα πάρει επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί», τόνισε.

«Αυτό θα προσφέρει ασφάλεια σε περίπτωση που οι αισιόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις των ευρωπαϊκών θεσμών δεν επιβεβαιωθούν».

Θα εξετάσουμε τη βιωσιμότητα με βάση το «άρθρο 4» που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, τόνισε. Καθώς τελείωσε ο χρόνος για συμμετοχή στο πρόγραμμα το Ταμείο θα παραμείνει πλήρως εμπλεγμένο στην Ελλάδα για την επόμενη περίοδο. Θα περιλαμβάνει επιτήρηση που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, όπως στην Πορτογαλία και την Κύπρο.

Η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει την αντίδραση των αγορών. Χαρακτήρισε σημαντικά τα μέτρα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα σημειώνοντας ότι δεν έχει αμφιβολία ότι η χώρα θα μπορέσει να βγει στις αγορές. Ωστόσο τόνισε ότι είναι επιφυλακτική μακροπρόθεσμα, αλλά σημείωσε ότι λαμβάνει υπόψη τη δέσμευση που έχει αναλάβει το Eurogroup.

Οπως εξήγησε απαντώντας σε ερώτηση δεν έχει αμφιβολίες για τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα αλλά το Ταμείο εξετάζει τη βιωσιμότητα του χρέους μέχρι το 2060, γι’ αυτό και λαμβάνει υπόψη τη δέσμευση του Eurogroup ότι θα παρθούν επιπλέον μέτρα μακροπρόθεσμα, αν αυτό απαιτηθεί.

Όλες οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις 

Ποιες μεταρρυθμίσεις δεσμεύεται να υλοποιήσει η Ελλάδα, σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης του Eurogroup. Οι επικείμενες αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Ποια περιουσιακά στοιχεία παίρνουν σειρά για ιδιωτικοποίηση.

Συγκεκριμένες μεταμνημονιακές δεσμεύσεις ανέλαβε η Ελλάδα έναντι των πιστωτών, με στόχο τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη συνοχή των πολιτικών που αναλήφθηκαν με το πρόγραμμα του ESM.

Σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης του Eurogroup για την Ελλάδα οι μεταρρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τα δημοσιονομικά, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης αλλά ιδιωτικιοποιήσεις.

Ειδικότερα η χώρα δεσμεύεται στα:

1.Δημοσιονομικά.

Η Ελλάδα θα σέβεται πλήρως τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της θα επιτυγχάνει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, το οποίο σέβεται τους στόχους των μεταρρυθμίσεων- κλειδιά του προγράμματος του ESM. Για το σκοπό αυτό, θα ολοκληρώνει πλήρως την είσπραξη του clawback μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στη φορολογική πολιτική η Ελλάδα θα προχωρήσει μέχρι τα μέσα του 2019 αλλα και του 2020, σε αποτιμήσεις της αξίας του φόρου ακίνητης περιουσίας σε όλη την χώρα και θα επικαιροποιήσει τις αντικειμενικές τιμές για τον ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους σε συνάφεια με τις αγοραίες τιμές, μέχρι τα μέσα του 2020.

Στη φορολογική διοίκηση η Ελλάδα θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό προσωπικού που έχει συμφωνηθεί στην ΑΑΔΕ. Δηλαδή 12.000 άτομα έως το τέλος του 2018, 12.500 μέχρι το τέλος του 2019 και 13.222 μέχρι τα μέσα του 2021, έτος που θα είναι πλήρως λειτουργικό το ηλεκτρονικό σύστημα για τη συλλογή των φόρων. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και θα αποφύγει τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, ενώ θα εφαρμόσει έως τα μέσα του 2019 τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Κοινωνική πρόνοια. Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, σε στενή συνεργασία με την τεχνική βοήθεια που παρέχεται μέσω του SRSS. Η δημιουργία του ενιαίου ταμείου συντάξεων EΦΚΑ θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020. Στο πλαίσιο της στρατηγικής των ελληνικών αρχών για τον εκσυγχρονισμό του τομέα υγείας, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως με το άνοιγμα τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (TOMY) μέχρι τα τέλη του 2018 και 240 TOMY από τα μέσα του 2020. Το κύριο όργανο που είναι υπεύθυνο για τις κεντρικές προμήθειες (ΕΚΑΠΥ) θα συσταθεί μέχρι το τέλος του 2018, με στόχο την επίτευξη μεριδίου κεντρικών προμηθειών στις συνολικές δαπάνες νοσοκομείων κατά 30% στα μέσα του 2020 και κατά 40% στα μέσα του 2022.

Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των δικτύων κοινωνικής ασφάλισης που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιδόματα αναπηρίας η νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αναπηρίας με βάση τόσο την ιατρική όσο και τη λειτουργική αξιολόγηση μέχρι τα μέσα του 2019, θα επανεξεταστεί το σύστημα επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι το τέλος του 2019 και θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη όλων των 3 πυλώνων του προγράμματος για το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης έως τα τέλη του 2019.

3. Χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την επίλυση των NPLs, εξασφαλίζοντας τη συνεχή αποτελεσματικότητα του σχετικού νομικού πλαισίου (π.χ. αφερεγγυότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εξωδικαστικές λύσεις, πωλήσεις NPLs, ηλεκτρονικές δημοπρασίες ) και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό. Η Ελλάδα θα εφαρμόσει το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που αφορά τα αφερέγγυα νοικοκυριά με στόχο την εξάλειψη των καθυστερημένων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκκρεμών αιτήσεων, μέχρι τα τέλη του 2021.

Η χρηματοοικονομική κατάρτιση των δικαστών σε σχέση με τα παραπάνω θα παρασχεθεί έως τα τέλη του 2018. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του τριετούς σχεδίου δράσης για τη δικαιοσύνη, οι φάσεις Ι και ΙΙ της εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2018 και τα μέσα του 2020 αντίστοιχα και η ηλεκτρονική κατάθεση των νομικών εγγράφων θα εφαρμοστεί σε όλα τα Δικαστήρια μέχρι τα τέλη του 2019, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι τα μέσα του 2019.

Το ΤΧΣ θα αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2018 μια στρατηγική εξόδου για την πώληση των μεριδίων του στις συστημικές τράπεζες. Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα τηρηθεί πλήρως, ενώ θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Η απόφαση για εκκαθάριση ή παράταση της εντολής για την λειτουργία του ΤΧΣ θα ληφθεί μέχρι τα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη.

4. Αγορές εργασίας και προϊόντων. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα μέσω ετήσιας επικαιροποίησης του ελάχιστου μισθού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2012. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την αδήλωτη εργασία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019. Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των αδειών εκμετάλλευσης των επενδύσεων και για το σκοπό αυτό θα εγκρίνει όλες τις νομοθετικές πράξεις αδειοδότησης (τέλος 2018), θα ολοκληρώσει τη νομοθεσία επιθεώρησης (μέσα 2020), θα αναθεωρήσει την ταξινόμηση βαθμίδων όχλησης (μέσα 2021) τους ενδιάμεσους τομείς που συμφωνήθηκαν (μέσα 2020) και την πλήρη ανάπτυξη των σχετικών ΤΠΕ (τέλος 2019).

Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το έργο του κτηματολογίου επικυρώνοντας το σύνολο των κτηματολογικών χαρτών και των δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2021 και ως ενδιάμεσα βήματα θα ολοκληρώσει την κατάρτιση των υπόλοιπων δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2019, ενώ θα δημιουργήσει πλήρως κτηματολογικό γραφείο και θα ολοκληρώσει το 45% της κτηματογράφησης έως τα μέσα του 2020.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, η συμφωνηθείσα εκποίηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ ΔΕΗ +0,98% θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018. Το μοντέλο-στόχος (Target Model) θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα του 2019, ενώ τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης του συστήματος δημοπρασιών NOME θα εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2019.

5. Ιδιωτικοποιήσεις. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπερταμείου θα υλοποιείται σε συνεχή βάση. Με στόχο την ταχεία προσέλκυση επενδύσεων για την υποστήριξη ενός σχεδίου σταθερής οικονομικής ανάπτυξης η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές στο ΔΑΑ και το ΔΕΣΦΑ (τέλος 2018), στα ΕΛΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των υπολοίπων μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ), στη Μαρίνα του Αλίμου (μέσα 2019), στις Εγνατία, ΔΕΠΑ Εμπορίου, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και τα περιφερειακά λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (τέλος 2019).

Παράλληλα επιβεβαιώνει την πρόθεση της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές που αφορούν την πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση (monetisation) μετοχών της ΔΕΗ ΔΕΗ +0,98%, του Δικτύου της ΔΕΠΑ, των περιφερειακών λιμανιών Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας αλλά και έτερων λιμανιών σύμφωνα με τις προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ και με βάση τις διαδικασίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των αρμοδίων αρχών (μέσα 2022).

Η μεταφορά του ΟΑΚΑ στο Υπερταμείο και η αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018 και η αναθεώρηση / αντικατάσταση όλων των συμβουλίων SOE στα μέσα του 2019.

6. Δημόσια διοίκηση. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα διατηρηθεί. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα τον διορισμό των Γενικών Διευθυντών και όλων των Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 έως το τέλος του 2018, την ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, (στα μέσα του 2019), θα ολοκληρώσει τον 3ο κύκλο αξιολογήσεων κινητικότητας έως τα μέσα του 2019 και θα ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2019 το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ψηφιακό οργανόγραμμα για όλους τους δημόσιους φορείς και σύνδεση με την αρχή ενιαίας πληρωμής).

Προκειμένου να ενισχυθεί η νομική ασφάλεια και η πρόσβαση στη νομοθεσία μέσω της νομικής κωδικοποίησης, ο Κώδικας Εργατικού Δικαίου και ο Κώδικας Ρυθμιζόμενων Εργασιακών Προσαρμογών θα θεσπιστούν μέχρι τα μέσα του 2020 και η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Νομοθεσίας θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022.

Η Ελλάδα θα εφαρμόσει όλες τις συστάσεις της GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνολικού εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς έως τα μέσα του 2021.

Σχολιάστε