«Πόσο πιο κρατιστές πια»;;

«Πόσο πιο κρατιστές πια»;;

Μα ποιο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων λέμε τώρα; Ποια έσοδα προϋπολογίζονται από αυτές στο Υπουργείο Οικονομικών;

Μας δουλεύουν ψιλό γαζί! Κοιτάξτε εδώ!

Ο ΟΑΕΔ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας καλούνται από το Υπουργείο Εργασίας και έκαναν προκηρύξεις για αυτό εδώ:

«Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας -Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως Δημόσιους Φορείς, Υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι. κλπ., καθώς και λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα».

Το πρόγραμμα όπως ανακοινώνεται είναι «πιλοτικό» και θα επεκταθεί και σε άλλους Δήμους της χώρας, αν «πετύχει».

Εβδομήνταεπτά (77) ακίνητα στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, αντί να στεγάσουν επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και ερευνητικά κέντρα, τα περισσότερα ολόκληρα κτίρια 6 και 7 ορόφων, θα δοθούν για «κοινωφελή σκοπό δημοσίου χαρακτήρα»!

Πόσο πιο κρατιστές πια;

Εδώ και η σχετική πρόσκληση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, μπείτε και δείτε:

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10750.pdf

Υψ.Τζ.

Σχολιάστε