Ενισχύσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό!!

Ενισχύσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό!!
Ανοιχτό παραμένει το καθεστώς του Α.Ν. 4399/2016 «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και επενδύσεις μείζονος ενδιαφέροντος μέχρι 
τις 28 Απριλίου 2017. Η διαδικασία του καθεστώτος αυτού είναι σχετικά απλή και το μόνο που ουσιαστικά προϋποθέτει είναι η υποβολή 
μίας απλής αίτησης ενώ η ενίσχυση αφορά στο σύνολο της την φοροαπαλλαγή. 
Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμίσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους 
και μόνο.  
Επίσης στην ίδια ημερομηνία ολοκληρώνεται και το άλλο καθεστώς  του Νόμου «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» 
Όσον αφορά τα δύο αρχικά καθεστώτα του Νόμου 4399 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία η υποβολή των αιτήσεων.

Σχολιάστε