μποτιλιαρισμα Ισραηλ1

Έλεος!!!

Δεν υπάρχει σωτηρία λέμε. Σήμερα ο Ισραηλινός, αύριο δεν ξέρω ποιος. Έλεος πια.. είπαμε είμαστε φιλόξενος λαός, αλλά να μπορούμε να κυκλοφορούμε και εμείς παιδιά στους δρόμους της Αθήνας, όταν μας επισκέπτονται οι .. μεγάλοι

Óôéãìéüôõðï áðü ôï êôÞñéï ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ óôçí ïäü ÓïöïêëÝïõò ôçí ÔåôÜñôç 3 Éïõíßïõ 2015.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Είναι… «παγίδα» η Ευρώπη!!

Η γνώμη του «Ειδικού Συνεργάτη» της ιστοσελίδας μας www.ignomisou.gr για μια πιθανή μετάβαση σε εθνικό νόμισμα -η οποία στηριζόταν στα αποτελέσματα μελέτης της ΕΥ-  «άναψε για τα καλά τα αίματα» με αρκετούς επισκέπτες του www.ignomisou.gr