%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1

«Που… κρύφτηκε η πνευματική ελίτ;»

«…Κι εδώ προβαίνει βαρύτατη η ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων για την πορεία της κοινωνίας. Σ΄ αυτούς έχει λάχει ο κλήρος να την οπλίσουν όχι μόνο με οργάνωση και μέθοδο, αλλά με έρεισμα, με νόημα, με