%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82
 

Τι συμβαίνει με το «κούρεμα» καταθέσεων!!

Μοιραστείτε:

FacebookTwitter


Δεν σας κρύβω πως ξαφνιάστηκα… Δεν ανησύχησα, αλλά ξαφνιάστηκα! Σίγουρα ένας ενημερωμένος πολίτης -ιδιαίτερα για «λεπτά» ζητήματα, όπως ένα πιθανό «κούρεμα» καταθέσεων- είναι σωστός πολίτης… Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν το περίμενα την 1η του χρόνου με το που θα έμπαινα στην εφαρμογή ηλεκτρονικής τραπεζικής της τράπεζας Πειραιώς για να κάνω κάποια συναλλαγή, το πρώτο πράγμα που θα έβλεπα μπροστά μου θα ήταν μια επιστολή – ενημέρωση της Τράπεζας για το τι ισχύει σε … «κούρεμα» καταθέσεων!!

Μια επιστολή που μου έλεγε -μεταξύ άλλων- πως ναι μεν οι καταθέσεις μου είναι εγγυημένες, αλλά ότι «συμψηφίζονται» στην περίπτωση που υπάρχει «κόκκινο δάνειο» ή πως δεν καταβάλλεται αποζημίωση εάν δεν έχει γίνει κίνηση του λογαριασμού για τα δύο προηγούμενα χρόνια και προκύπτει διοικητικό κόστος για την Τράπεζα.

Σε κάθε περίπτωση βρήκα χρήσιμη την ενημέρωση, αν και ξαφνιάστηκα από την χρονική περίοδο που αποφάσισε η Τράπεζα Πειραιώς να με ενημερώσει … σχετικά, αλλά και από το γεγονός ότι δεν υπήρχε προφανής λόγος να με ενημερώσει …ειδικά, καθώς το δάνειό μου εξυπηρετείται κανονικά.

Δεδομένου πάντως ότι είναι χρήσιμο να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή που μου κοινοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς:

«Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα, ανεξαρτήτως νομίσματος, καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν. 4370/2016 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Σε ενδεχόμενη περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, για τον σκοπό υπολογισμού της, τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις της Τράπεζας κατά του δικαιούχου καταθέτη, εφόσον και στην έκταση που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 440 επ. του Αστικού Κώδικα, τα στοιχεία που παρέχει στο ΤΕΚΕ ο εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος και τις νομικές και συμβατικές διατάξεις που διέπουν τη συνολική σχέση μεταξύ του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και του καταθέτη. Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλεται αποζημίωση όταν τους τελευταίους 24 μήνες δεν έλαβε χώρα συναλλαγή σχετική με την κατάθεση και η αξία της κατάθεσης είναι μικρότερη από το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε στο ΤΕΚΕ η καταβολή της αποζημίωσης αυτής. Ως συναλλαγή θεωρείται κάθε πραγματική συναλλαγή δικαιούχου καταθέτη ή τρίτου κατ’ εντολή οποιουδήποτε δικαιούχου, όπως και κάθε αίτημα του δικαιούχου προς την Τράπεζα για ενημέρωσή του σχετικά με το υπόλοιπο του καταθετικού του λογαριασμού.

Για τα σχετικά με τη λειτουργία του ΤΕΚΕ και την εγγύηση των καταθέσεων καθώς και τις εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων μπορείτε να ενημερωθείτε είτε από το δικτυακό τόπο του ΤΕΚΕ (www.teke.gr), είτε από το ενημερωτικό δελτίο για τους καταθέτες που διατίθεται στο site της Τράπεζας και στα Καταστήματά μας.

Η παρούσα ενημέρωση, καθώς και οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων, είναι διαθέσιμα στην ενότητα Μηνύματα».

Επαναλαμβάνω: Χρήσιμη η ενημέρωση, αλλά με ξάφνιασε λίγο η χρονική περίοδος που επέλεξε η Πειραιώς να με… ενημερώσει !!

Κω. Χατζ.

Μοιραστείτε:

FacebookTwitter


Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημε